האוזר יגאל

שותף מנהל
בוגר החוג לחשבונאות באוניברסיטה העברית בירושלים.
חבר בלשכת רואי חשבון בישראל משנת 1969.

נתיב זרח

בוגר החוג לכלכלה ולחשבונאות באוניברסיטת תל – אביב. 
חבר בלשכת רואי חשבון בישראל  משנת 1983.

וקסלבאום אבנר

בוגר החוג לחשבונאות באוניברסיטת תל-אביב.
חבר בלשכת רואי חשבון בישראל משנת 1968
משמש כחבר בועדת המסים של לשכת רואי חשבון בישראל.
משמש כחבר בלשכת המבקרים הפנימיים בישראל משנת 1978.

עמיאל-האוזר פיני

בוגר אוניברסיטת בר-אילן בחוג המשולב למדעי החברה.
בוגר החוג לחשבונאות במכללה למנהל.
חבר בלשכת רואי חשבון בישראל.